Kontakti

Turistička zajednica otoka Krka

Adresa: Trg Sv. Kvirina 1, 51500 Krk

Tel. +385 51 221 359

Fax. +385 51 222 336

Email. visitisland@krk.hr

Web. www.krk.hr

 

Turistička zajednica općine Baška

Adresa: Kralja Zvonimira 114, 51523 Baška

Tel. +385 51 856 817

Email. baska@visitbaska.hr info@visitbaska.hr

Web. www.visitbaska.hr

Turistička zajednica općine Dobrinj

Adresa: Stara cesta bb, 51515 Šilo

Tel. +385 51 852 107

Fax. +385 51 852 107

Email. info@visitdobrinj.hr

Web. www.visitdobrinj.hr

Turistička zajednica Grada Krka

Adresa: Vela Placa 1/1, 51500 Krk

Tel. +385 51 221 414

Email. tz@tz-krk.hr

Web. www.tz-krk.hr

Turistička zajednica općine Malinska-Dubašnica

Adresa: Obala 46, 51511 Malinska

Tel. +385 51 51 859 207

Email. info@visitmalinska.hr

Web. www.visitmalinska.hr

Turistička zajednica općine Omišalj

Adresa: Placa 7, 51512 Njivice

Tel. +385 51 846 243

Email. info@visit-omisalj-njivice.hr

Web. www.visit-omisalj-njivice.hr

Turistička zajednica općine Punat

Adresa: Pod topol, 51521 Punat

Tel. +385 51 854 860

Email. info@tzpunat.hr

Web. www.tzpunat.hr

Turistička zajednica općine Vrbnik

Adresa: Placa Vrbničkog statuta 4, 51516 Vrbnik

Tel. +385 51 857 479

Email. info@vrbnik.hr

Web. www.vrbnik.hr