Lučke kapetanije i vezovi

LUČKE KAPETANIJE 

OMIŠALJ: +385 51 842 053 

MALINSKA: +385 51 859 346 

KRK: +385 51 221 380 

PUNAT: +385 51 854 065 

BAŠKA: +385 51 856 821 

ŠILO: +385 51 852 110 

 

TURISTIČKI VEZOVI 

 

BAŠKA 

SERVIMAR: +385 98 216 100 

LUKA BAŠKA: +385 99 210 4090 

 

KRK 

ŽUPANIJSKA LUČKA UPRAVA KRK 

Adresa: Trg bana J. Jelačića 5 

Tel. +385 51 220 165 

Fax. +385 51 880 072 

E-mail. info@zluk.hr 
 

MALINSKA 

LUČKI REDAR: +385 91 256 3723 

 

NJIVICE

LUČKI REDAR

Mob. +385 91 603 6255

Email. njivice@zluk.hr

 

OMIŠALJ 

LUČKI REDAR

Mob. +385 91 613 6308

Email. omisalj@zluk.hr

 

PUNAT 

LUČKA UPRAVA: +385 91 256 3726 

 

ŠILO 

ŠILO, LOKVIŠĆA, VRBNIK 

Mob. +385 91 256 3728 

Email. silo@zluk.hr 

 

KLIMNO, ČIŽIĆI, ŠILO 

Mob. +385 91 256 3729 

Email. klimno@zluk.hr

 

VEZOVI ZA JAHTE 

 

PUNAT 

MARINA PUNAT 

Tel.. +385 51 654 111 

Fax. +385 51 654 110 

E-mail. info@marina-punat.hr 
Web. www.marina-punat.hr